fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Wakacyjna praca dziecka a ulga rodzinna

www.sxc.hu
[b]Mój syn w październiku 2010 r. skończy 18 lat. Podczas wakacji pracuje w Polsce. Jest prawdopodobne, że jego dochody przekroczą 3089 zł. Czy wtedy stracę prawo do skorzystania z ulgi rodzinnej oraz możliwość złożenia zeznania na preferencyjnych zasadach przewidzianych dla samotnych rodziców? [/b]
[i] [b]Odpowiada Anna Welsyng, radca prawny, doradca podatkowy, Kancelaria Welsyng.pl:[/b][/i]
Niestety tak. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=ECD008260829B43A64FE16C92B31CD14?id=80474]Ustawa o PIT[/link] nie pozwala bowiem podzielić dochodów dziecka na osiągnięte przed dojściem do pełnoletności oraz uzyskane później.
Ustalając prawo do ulgi oraz możliwość złożenia zeznania z dzieckiem, trzeba wziąć pod uwagę cały dochód. Takie zasady wynikają z art. 27f ustawy o PIT. Wynika z niego, że prawo do wspólnego rozliczenia się z dzieckiem oraz odliczenia ulgi prorodzinnej w stosunku do pełnoletnich uczących się dzieci ustawodawca obwarował dwoma warunkami.
Po pierwsze [b]obie preferencje przysługują do ukończenia przez dziecko 25 lat[/b].
Po drugie [b]dziecko nie może osiągnąć przekraczających 3089 zł dochodów[/b] podlegających opodatkowaniu według skali bądź ze zbycia m.in. akcji na giełdzie czy udziałów w spółkach z o.o.
Trzeba pamiętać, że [b]ustalając dochody dziecka, przychody pomniejsza się tylko o koszty ich uzyskania[/b] (tak definiuje dochód ustawa o PIT). [b]Nie odejmuje się więc składek ZUS[/b], jeśli takie były za dziecko odprowadzane (np. w sytuacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę).
Jeśli syn kontynuuje naukę, to kończąc w danym roku 18 lat, nadal spełnia kryterium wieku (nieukończenie 25. roku życia) uprawniające panią zarówno do wspólnego rozliczenia się z nim, jak i do ulgi prorodzinnej. Niestety, jest to możliwe tylko, jeśli jego dochody nie przekroczą wskazanego limitu. Z przepisów wynika, że [b]chodzi o całe dochody z danego roku, a nie tylko te uzyskane po osiągnięciu pełnoletności[/b].
W niektórych sytuacjach tych [b]niekorzystnych konsekwencji można uniknąć dzięki zawieraniu przez dziecko umów-zleceń, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 200 zł[/b]. To dlatego, że jeśli wynagrodzenie jest jednoznacznie określone w umowie (a nie wskazano np. tylko stawki za godzinę), to umowy takie opodatkowane są 18-proc. ryczałtem. [b]Takich zarobków dziecka nie uwzględnia się przy obliczaniu, czy jego roczny dochód przekroczył 3089 zł[/b]. Tymczasem w ten sposób da się zarobić całkiem sporo, bo w jednym miesiącu można zawrzeć z trzema różnymi firmami trzy umowy-zlecenia opodatkowane ryczałtem.
Warto zauważyć, że zarabiające dziecko, które w danym roku ukończy 18 lat i uzyskuje dochody opodatkowane według skali, musi samodzielnie złożyć zeznanie, które obejmuje cały rok podatkowy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA