fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Powiązania osobowe w firmach mogą być ważne dla fiskusa

Rzeczpospolita
Przedsiębiorcy mogą być zaskakiwani w czasie kontroli pytaniami o powiązania osobowe. Brak wcześniejszej analizy takich zagadnień może niekorzystnie wpłynąć na wynik postępowania przed organami podatkowymi lub skarbowymi
Przepisy o cenach transferowych stosuje się specyficznie do podmiotów powiązanych. Ustawodawca wyróżnia powiązania o charakterze kapitałowym i osobowym.[srodtytul]Typy powiązań[/srodtytul]Powiązania kapitałowe oznaczają posiadanie pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5 proc. udziału w kapitale innego podmiotu. Powiązania osobowe dotyczą sytuacji, w której te same osoby fizyczne łączą funkcje zarządzające, kontrolne lub nadzorcze w różnych podmiotach, lub pomiędzy podmiotami albo osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające, kontrolne lub nadzorcze zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub wynikające ze stosunku pracy lub powiązania majątkowe.Powiązania osobowe są to zatem swego rodzaju związki, stosunki, relacje personalne o różnym charakterze, które występują między osobami fizycznymi w warunkach gospodarczych. Powiązania osobowe dotyczą relacji między podmiotami o charakterze rodzinnym, majątkowym, wynikających ze stosunku pr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA