fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 8 lipca 2010

[srodtytul]USTRÓJ ROLNY[/srodtytul]
- znowelizowana 6 maja ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego; w sprawach wszczętych, dotyczących wykonania prawa pierwokupu (nabycia) nieruchomości przed 8 lipca, stosuje się przepisy dotychczasowe [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=358514](DzU nr 110, poz. 725) [/link]
[srodtytul]SŁUŻBA CELNA[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra finansów na temat informacji
o wolnych stanowiskach w Służbie Celnej oraz postępowaniu kwalifikacyjnym do tej Służby [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=358531](DzU nr 110, poz. 726)[/link]
[srodtytul]METROLOGIA[/srodtytul]
- zmienione rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie prawnej kontroli metrologicznej: zbiornika pomiarowego do cieczy, przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym (radarowe, laserowe, prędkościomierze), wagi samochodowej, gęstościomierza oscylacyjnego; beczki drewnianej, drogowej cysterny pomiarowej, manometru do opon, gęstościomierza zbożowego użytkowego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=358519](DzU nr 110, poz. 727)[/link]
- jego drugie, także zmienione rozporządzenie, mówi o trybie zgłaszania przyrządów pomiarowych do kontroli metrologicznej, sposobie jej przeprowadzania, dowodach legalizacji itp. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=358526](DzU nr 110, poz. 728)[/link]
[srodtytul]KOLEJKA TURYSTYCZNA[/srodtytul]
- on też jest autorem rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=358540](DzU nr 110, poz. 729)[/link]
[srodtytul]ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA[/srodtytul]
- oraz dwóch jeszcze rozporządzeń, z których pierwsze stanowi, że właściwymi do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji technicznej statku są dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej w: Bydgoszczy, Szczecinie i Wrocławiu [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=358511](DzU nr 110, poz. 730)[/link]
- a drugie poświęcone jest wspólnotowemu świadectwu zdolności żeglugowej, tj. trybowi jego wydawania, przedłużania, cofania, dokonywania zmian itd. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=358508](DzU nr 110, poz. 731)[/link]
[srodtytul]WOJSKO[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=358528](DzU nr 110, poz. 732)[/link]
[srodtytul]RODZINY ZASTĘPCZE[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej o rodzinach zastępczych z 18 października 2004 r. zastąpiło nowe z 4 czerwca 2010 roku [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=358521](DzU nr 110, poz. 733)[/link]
[srodtytul]RYBOŁÓWSTWO[/srodtytul]
- nieco zmodyfikowane rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczące przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=358543](DzU nr 110, poz. 734)[/link]
[srodtytul]OBSERWACJA SZPITALNA[/srodtytul]
- zmienione rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów lecznictwa odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=358524](DzU nr 110, poz. 735) [/link]
[srodtytul]ZDROWIE[/srodtytul]
- od 6 lipca nowe brzmienie ma załącznik nr 6, w części A „Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniem według ICD 10” do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=359770](DzU nr 120, poz. 808)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA