fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Więcej czasu na wypłatę świadczeń ze środków FGŚP

Byli pracownicy, którym firmy zalegały z wypłatą pensji lub odpraw, mają więcej czasu na złożenie wniosku o ich zaspokojenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Jest to możliwe dzięki [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8A3159B254787E00A45475DEA74C9D9B?id=357659]ustawie z 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (DzU nr 106, poz. 674)[/link], która weszła w życie [b]1 lipca 2010 r.[/b].Zgodnie z tą regulacją osoby będące byłymi pracownikami lub członkami rodzin zmarłych pracowników lub zmarłych byłych pracowników uprawnionymi do renty rodzinnej, których roszczenia pracownicze nie zostały zaspokojone przez syndyka, likwidatora lub byłego niewypłacalnego pracodawcę mimo prawomocnego wyroku sądu przeciwko tym podmiotom, mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem do kierownika biura terenowego FGŚP.Dzięki temu mogą otrzymać wypłatę świadczeń ze środków tego funduszu z tytułu niezaspokojonych roszczeń w zakresie zgodnym z art. 6 i 6a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BEEDDD1EC52FC9A5327FC6A555...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA