fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z komentarzem

Rzeczpospolita
Przedstawiamy komentarz do art. 30 - 67 kodeksu pracy dotyczących zasad rozwiązywania umów o pracę
[srodtytul]DZIAŁ DRUGI - STOSUNEK PRACY [/srodtytul][srodtytul]Rozdział II Umowa o pracę[/srodtytul][srodtytul] Oddział 2 [/srodtytul][srodtytul]Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę[/srodtytul][b]Art. 30. Rozwiązanie umowy[/b][b]§ 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:1) na mocy porozumienia stron,2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),4) z upływem czasu, na który była zawarta,5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.§ 2. Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.§ 2[sup]1[/sup]. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.§ 3. Oświadczenie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA