fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo dla Ciebie

Który rolnik musi płacić podwójną składkę w KRUS?

[b] Od 1996 r. prowadzę działalność gospodarczą i z tytułu posiadanej ziemi jestem ubezpieczona w KRUS. Wiem, że zgodnie z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 2 kwietnia 2004 r. przedsiębiorcy o podobnym statusie muszę opłacać podwójną składkę. Wiem też, że w wydziale XIV Sądu Okręgowego w Warszawie zapadł wyrok, który mówi, że dotyczy to tylko tych, którzy przystąpili do KRUS po tej dacie. Tymczasem KRUS rozsyła informację o takim obowiązku do wszystkich - pismo przyszło z początkiem tego roku. Wcześniej nie dostawałam takich informacji, a na skierowanym do mnie blankiecie wpłaty wciąż widnieje stara kwota. Czy w związku z tym też muszę płacić podwójną składkę, a jeśli tak to czy muszę wyrównać to czego nie wpłaciłam od 2004 r.?[/b]
[b]Tak.[/b] Wprawdzie nie znamy uzasadnienia do wyroku, o którym wspomina czytelniczka, ale obowiązek opłacania podwójnej składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego objął również osoby, które były ubezpieczone w KRUS przed wejściem w życie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=173268]ustawy z 2 kwietnia 2004 r. (DzU z 2004 r. nr 91, poz. 873)[/link].
[i]Szerzej na ten temat piszemy w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/212842,435166_Od_kiedy_trzeba_placic_podwojna_skladke.html]"Składkę w podwójnej wysokości płaci i rolnik, i domownik"[/link].[/i]
Przy okazji - jak wyjaśniło BIuro Komunikacji Społecznej w centrali KRUS - czytelniczka nie ma racji, twierdząc, że nie dostawała wcześniej informacji o zmianie przepisów i związanej z tym wysokości składek. „Po każdorazowej nowelizacji przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i innych ustaw KRUS rozsyłał i nadal kieruje wyjaśnienia pod adresem wszystkich płatników składek, niezależnie od upowszechnienia merytorycznych informacji w innej formie. Ponadto art. 38 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=65A3333A4DC3417513DA0CA31EDAFB16?id=263365]ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników[/link] zobowiązuje rolników do informowania Kasy, bez czekania na wezwanie z urzędu, o każdej okoliczności istotnej dla podlegania temu ubezpieczeniu i o zmianie tych okoliczności” - wyjaśniło Biuro.
[i]Więcej o ubezpieczeniu społecznym rolników prowadzących działalność gospodarczą - w naszym serwisie [link=http://www.rp.pl/temat/55627_Skladki_od_rolnikow_przedsiebiorcow.html]rp.pl » Prawo dla Ciebie » Rolnicy » Składki KRUS » Składki od rolników-przedsiębiorców[/link]. [/i]
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA