fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Zwrot podania nie jest formą załatwienia sprawy

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
W przypadku zwrotu podania zawarte w nim żądanie strony nie pozostaje w jakikolwiek sposób rozpoznane ani załatwione, bowiem organ odmawia jego przyjęcia
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 10 lutego 2010 r., II SA/Po 659/09 [/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
H.K. złożył wniosek o ustalenie i wypłatę należnego mu równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego. Komendant powiatowy policji postanowił zwrócić wniesione oświadczenie, stwierdzając, że nie jest właściwy w sprawach dotyczących ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.
Wyjaśnił, że na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E395657E48D0057AB24DF7DCA6640C27?id=166327]rozporządzenia z 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego[/link] posiadał kompetencję do przyznawania równoważnika pieniężnego.
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=177547]Rozporządzeniem z 28 grudnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego [/link]uchylono § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia z 2002 r., a według tego przepisu właściwym w sprawach równoważnika pieniężnego był komendant powiatowy policji. Organ doszedł do przekonania, że w stanie prawnym obowiązującym w dniu orzekania nie było organu właściwego do rozpoznania wniosku.
Sprawa ostatecznie trafiła do sądu.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
Sąd stwierdził, że [b]w tej sprawie „oświadczenia mieszkaniowe” wraz z wnioskiem o wypłatę równoważnika złożyła osoba nielegitymująca się już ostateczną decyzją o przyznaniu równoważnika za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego[/b], decyzja ta bowiem wobec niej skutecznie wygasła.
W tym stanie rzeczy „oświadczenia mieszkaniowe” wraz z wnioskiem o wypłatę równoważnika należało potraktować nie jako coroczną deklarację uprawnionego beneficjenta równoważnika, ale jako nowy wniosek o przyznanie tego świadczenia.
[b]Komendant powiatowy obowiązany był go przyjąć i załatwić w stosownej formie przewidzianej w kodeksie postępowania administracyjnego. Nie mógł uwolnić się od tego obowiązku przez zwrot wniosku. To szczególne orzeczenie procesowe nie jest bowiem formą załatwienia żądania, ale odmową podjęcia czynności[/b].
W tej sprawie treść podania H.K. była jednoznaczna. Zawierała ona żądanie wypłaty, a więc przyznania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca domagał się załatwienia sprawy dotyczącej uprawnienia materialnego istniejącego w systemie prawa i podlegającego orzecznictwu komendanta powiatowego policji.
[b] Nie może być tak, że strona, dochodząc swoich roszczeń (bez znaczenia, czy jej przysługują czy nie), nie będzie miała możliwości ich weryfikacji przez odpowiednie organy[/b].
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA