fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 22 z 10 lutego 2010

[b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów [/b](poz. 111) z 2 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika; od 25 lutego.
[b] Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 112 – 115):
- [b]finansów[/b]:
– z 2 lutego w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 tys. zł; od 10 lutego,
– z 4 lutego w sprawie nagrody rocznej funkcjonariuszy celnych,
- [b]infrastruktury[/b] z 1 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania kontroli przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
- [b]pracy i polityki społecznej[/b] z 4 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; trzy powyższe od 25 lutego.
Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=340898]Dz.U Nr 22[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA