fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

O opodatkowaniu decyduje cel nabycia wierzytelności

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Kwalifikacja prawnopodatkowa sprzedaży wierzytelności uzależniona jest od kolejnych czynności podejmowanych przez nabywcę, tj. dalszej odsprzedaży lub windykacji we własnym imieniu
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 26 stycznia 2010 r., I SA/Bd 950/09 [/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Podatnik wystąpił z wnioskiem o interpretację. Podał, że zamierza jako cesjonariusz nabywać wierzytelności, płacąc zbywcom niższą cenę od wartości wierzytelności, a następnie będzie na własny rachunek i we własnym imieniu odzyskiwać te wierzytelności od dłużników albo je dalej sprzedawać.Z treści umowy cesji wierzytelności nie będą wynikały żadne dodatkowe zobowiązania. Jego zdaniem usługi pośrednictwa finansowego korzystają ze zwolnienia od VAT. Innego zdania był jednak organ podatkowy.Sprawa trafiła więc do WSA.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Sąd skargę uwzględnił.Przypomniał, że usługa obrotu wierzytelnościami, w zależności od celu działania nabywcy, może być klasyfikowana do grupowania „Usługi pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane” (PKWiU 65.23.10), kt...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA