fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy zafakturowano więcej, niż wykonano

Autor: slamprecht
Flickr
Jak postąpić w sytuacji, gdy przychody zafakturowane są wyższe niż te wynikające ze stopnia zaawansowania, tzn. zafakturowana została część kontraktu, która zostanie faktycznie wykonana w kolejnym roku podatkowym?
Całą kwotę wynikającą z faktury należy rozpoznać jako przychód podatkowy w momencie jej wystawienia. Konieczne będzie zatem odpowiednie przyporządkowanie kosztów bezpośrednich do tego przychodu.W związku z tym, że część kosztów zostanie poniesiona w kolejnym roku podatkowym, ustawodawca przewidział możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z przychodami danego roku podatkowego, lecz poniesionymi po jego zakończeniu.W takiej sytuacji usługodawca ma prawo do uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym roku uzyskania przychodu także kosztów bezpośrednich poniesionych w kolejnym roku podatkowym do dnia:- sporządzenia sprawozdania finansowego nie później niż do upływu terminu złożenia zeznania (w przypadku podatników zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego),- złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego na złożenie tego zeznania (w przypadku podatników niezobowiązanych do sporządze...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA