fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Niekiedy renta aż do emerytury

www.sxc.hu
Niektórzy renciści na pięć lat przed ukończeniem 60 (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) mogą liczyć na otrzymanie świadczenia do wieku emerytalnego
Od ośmiu lat jestem na rencie, którą mam przyznawaną cyklicznie co dwa lata. W październiku 2010 r. kończę 55 lat, tak więc do wieku emerytalnego brakuje mi pięciu lat. W maju 2010 r. staję przed orzecznikiem. Jeżeli przyzna mi dalszą rentę chorobową, to czy dostanę ją aż do osiągnięcia 60 lat? – pyta czytelniczka.
[srodtytul]Na określony czas[/srodtytul]
Regułą jest przyznawanie przez ZUS rent okresowych. Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż pięć lat, chyba że według wiedzy medycznej chory nie rokuje odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu – wówczas będzie orzeczona na dłużej niż pięć lat. Nie można wykluczyć, że tak stanie się w wypadku czytelniczki.
Jest też szczególne rozwiązanie dla osób długo przebywających na rencie, którym do wieku emerytalnego brakuje kilku lat. W ich wypadku szanse na
rynku pracy są niewielkie. Mogą więc liczyć na zastosowanie art. 13 ust. 3a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227, który obowiązuje od 1 listopada 2005 r.
[srodtytul]Konieczne pięć lat [/srodtytul]
Jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej ostatnich pięciu lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż
pięć lat do wieku emerytalnego, to w razie dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy orzeka się ją na okres do dnia osiągnięcia tego wieku.
[b]W takiej sytuacji lekarz orzecznik nie ma wyboru – musi wydać orzeczenie do tego dnia, jeśli orzeka niezdolność do pracy w ogóle. [/b]W konsekwencji dana osoba otrzyma rentę aż do osiągnięcia 60 (kobieta) lub 65 (mężczyzna) lat.
Czytelniczka nie może jednak liczyć na to, że tym razem rentę do wieku emerytalnego otrzyma. Co prawda, jest już ponad pięć lat na rencie z tytułu niezdolności do pracy, ale w chwili ubiegania się o przyznanie kolejnej renty (w maju 2010 r.) będzie jej brakować więcej niż pięć lat do ukończenia wieku emerytalnego, czyli w jej wypadku 60 lat. Z regulacji zawartej w art. 13 ust. 3a będzie mogła skorzystać dopiero podczas kolejnego ubiegania się o rentę (jeśli ciągle będzie na niej przebywać).
Zauważmy, że ZUS uznaje, iż zasady z art. 13 ust. 3a nie można stosować do rent wypadkowych, czyli uzyskanych na podstawie ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322). Jeśli więc dana osoba ma prawo do renty wypadkowej od ponad pięciu lat i brakuje jej mniej niż pięć lat do wieku emerytalnego, to nie ma gwarancji, że ją na ten czas otrzyma (pisaliśmy o tym w: „[link=http://www.rp.pl/artykul/55648,409531_Starszy_wiekiem_pod_ochrona_do_emerytury.html]Starszy wiekiem pod ochroną do emerytury[/link]”, „Rz” z 22 grudnia 2009 r.).
[srodtytul]Na zawsze[/srodtytul]
Otrzymanie renty do wieku emerytalnego w praktyce gwarantuje prawo do świadczeń z ZUS dożywotnio. Po rencie z tytułu niezdolności do pracy wraz z osiągnięciem 60 lat (kobieta) i 65 lat (mężczyzna) zainteresowany przechodzi na emeryturę. Przysługuje ona z urzędu – nawet jeśli zainteresowany nie będzie się o to świadczenie ubiegał (patrz ramka). Zgodnie z art. 101a ustawy emerytalnej prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy ustaje z dniem, od którego została przyznana emerytura z urzędu.
[ramka][b]Potem świadczenie z urzędu[/b]
Zgodnie z art. 24a i 27a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CE662537D311091C8EFCED5EAE354D3B?id=324468]ustawy o emeryturach i rentach z FUS (te przepisy weszły w życie 1 stycznia 2006 r.)[/link], osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy otrzymują emeryturę z urzędu (jeśli podlegały ubezpieczeniom). Przysługuje ona od dnia osiągnięcia przez rencistę wieku uprawniającego do emerytury.
W wypadku osób urodzonych w latach 1949 – 1968 jest ona obliczana na nowych zasadach. Z tym, że na wniosek zainteresowanego w określonych okolicznościach może ona być wyliczona po staremu albo jako świadczenie mieszane. W każdym razie wysokość emerytury nie może być niższa od pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy.[/ramka]
masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=m.januszewska@rp.pl]m.januszewska@rp.pl[/mail]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA