fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jaka wycena, gdy nie ma kontynuacji

[b]- Jak powinno się wycenić aktywa w sytuacji braku kontynuacji działalności?[/b]Wyceny dokonuje się zgodnie z art. 29 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0A9C91F09A5DF196E9BF3E3A17ED1D94?id=324433]ustawy o rachunkowości[/link].Aktywa należy wycenić po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, które nie mogą być wyższe od cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.Wycena po cenach sprzedaży netto dokonywana jest w dniu poprzedzającym postawienie jednostki w stan likwidacji.[i]Józef Król jest biegłym rewidentem, prezesem zarządu Moore Stephens Józef Król sp. z o.o.[/i][i]Jacek Kaczka jest biegłym rewidentem, prezesem zarządu firmy audytorskiej Audit4Business sp. z o.o.[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA