Notowania

Łagodniejsze podejście do prognoz na NewConnect

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zdecydował, że wymogi informacyjne dotyczące prezentacji prognoz finansowych przez spółki notowane na NewConnect będą łagodniejsze, niż analogiczne przepisy dla GPW
Chodzi o regulacje dotyczące obowiązkowego publikowania korekt szacunków. Początkowo giełda planowała, że emitent, który przekazał wcześniej do publicznej wiadomości prognozy wyników, musi poinformować rynek, jeżeli według nowych obliczeń wskazania różnią się o co najmniej 10 proc. od poprzednich. Tym samym standardy obowiązujące na alternatywnym rynku przybliżałyby go do rynku regulowanego, na którym poziom 10 proc. wyznaczony jest przez rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych.
Ostatecznie jednak władze GPW zdecydowały, że na NewConnect do korekty prognoz będzie musiało dojść, jeżeli nowe szacunki odbiegać będą o co najmniej 20 proc. od starych. Zmiany w regulaminie alternatywnego systemu obrotu będą obowiązywać od początku przyszłego roku.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL