Zwolniony z armii musi wrócić do firmy, by jego stosunek pracy nie wygasł

Fotorzepa, Roman Bosiacki Roman Bosiacki
Czy pracownik powołany do zasadniczej służby wojskowej 5 maja a zwolniony z niej 29 lipca tego samego roku, według orzeczenia komisji wojskowej jako niezdolny do zasadniczej służby, ma prawo jak każdy poborowy do miesięcznego urlopu po wojsku?
Zasadnicza służba wojskowa jest służbą czynną. Wynika to z art. 59 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175560]ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (DzU z 2004 r. nr 241, poz. 2416 ze zm.[/link], dalej ustawa). Zostanie ona zawieszona od 1 stycznia 2010 r.Z przepisów wynika, że zwolnienie z czynnej służby wojskowej następuje po upływie czasu służby ustalonego w ustawie lub powołaniu, a przed upływem tego czasu – w przypadkach określonych w ustawie lub przepisach wydanych na jej podstawie (art. 71 ust. 1 ustawy).Jednym z nich jest uznanie za czasowo lub trwale niezdolnego do czynnej służby wojskowej (art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy).Po zwolnieniu z armii osoba, która przed powołaniem do niej była zatrudniona na umowę o pracę i zamierza wrócić do tego samego pracodawcy, powinna w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z wojska zgłosić się do tego pracodawcy, aby podjąć pracę.W takiej sytuacji szef jest obowiązany zatrudnić ją...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL