Czy emerytowi należy się dodatek

Jestem emerytem zatrudnionym na umowę o pracę. Czy należy mi się dodatek, jeśli pracuję w nocy
[b]Tak.[/b] Każdemu pracownikowi, który wykonuje zadania służbowe w porze nocnej, należy się w zamian dodatek.Nie ma tu znaczenia, czy dodatkowo ma status emeryta, czy wyłącznie pracownika.[b]Ale uwaga![/b] Pora nocna obejmuje tylko osiem godzin między 21 a 7 rano. Te osiem godzin ustala pracodawca w układzie zbiorowym pracy (jeśli jest nim objęty) albo w regulaminie pracy (jeżeli zatrudnia co najmniej 20 pracowników – art. 104 i 104[sup]1[/sup] § 1 pkt 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link]) bądź w informacji o warunkach zatrudnienia (gdy nie ma i nie musi mieć żadnego z wcześniej wymienionych dokumentów – art. 29 § 3 k.p.).
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL