W decyzji podatkowej nagłówek nie jest najważniejszy

Fotorzepa, MW Michał Walczak
O tym, do kogo dana decyzja jest skierowana, decyduje jej treść, w której musi się znaleźć miejsce na oznaczenie strony. Błędne jest jednak przypisywanie decydującego znaczenia nagłówkowi decyzji
Tak wynika z [b]wyroku NSA z 15 grudnia 2009 r. (I FSK 1328/08)[/b][b]Jaki był problem[/b]WSA po rozpoznaniu skargi na decyzję dyrektora izby skarbowej stwierdził jej nieważność. Decyzja została bowiem wydana z naruszeniem art. 247 § 1 pkt 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?n=1&id=176376&wid=328885]ordynacji podatkowej[/link]. Zgodnie z tym przepisem organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie.Zdaniem sądu oznaczenie strony, do której decyzja jest skierowana, powinno być pełne i niebudzące wątpliwości. Osoba fizyczna powinna być zatem oznaczona imieniem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania lub pobytu. Błędne oznaczenie strony postępowania przez potraktowanie jako adresata decyzji podmiotu, który nie jest stroną postępowania, jest istotną wadą, będącą przesłanką stwierdzenia nieważności.W tej sprawie organ odwoławczy skierował za...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL