Strona może udowodnić swoje twierdzenia na różne sposob

Fotorzepa, Tomasz Jodłowski TJ Tomasz Jodłowski
Przepisy mówią, że fiskus powinien dopuścić jako dowód wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Nie może mówić, że jakiś dowód jest lepszy od innego
Co zatem może być dowodem w sprawie podatkowej?Artykuł 181 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?n=1&id=176376&wid=328885]ordynacji podatkowej[/link] mówi, że dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. W postępowaniu podatkowym dopuszczalne są zatem również inne dowody niż wyliczone w art. 181 – byleby mogły się przyczynić do wykrycia prawdy, a nie są sprzeczne z prawem.[srodtytul]Czasem nie ma potrzeby[/srodtytul]Co do zasady organ podatkowy obowiązany jest zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały mat...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL