Student przedsiębiorca płaci składki od swojej firmy

www.sxc.hu
Gdy osoba ucząca się w szkole wyższej zaczyna prowadzić działalność gospodarczą, traci podstawę do ubezpieczenia jako członek rodziny. Ojciec, za pośrednictwem swojego pracodawcy, powinien ją więc wyrejestrować
[b]Student, który ma ukończone 23 lata i uczy się w systemie dziennym w szkole prywatnej, jest ubezpieczony w ZUS z tytułu zatrudnienia ojca na umowę o pracę. W 2009 r. podjął dodatkowo pracę w banku jako doradca klienta. Przez pierwsze cztery miesiące był zatrudniony na podstawie umowy-zlecenia. Następnie zawarł umowę agencyjną, a potem zarejestrował działalność gospodarczą.ZUS nalicza mu składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego. Czy to jest prawidłowe? Jaka jest podstawa prawna? Czy są jakieś zwolnienia, np. gdy za dany miesiąc nie otrzymuje wynagrodzenia, bo nie wypełnił warunków umowy?[/b] – pyta czytelnik.Po rozpoczęciu prowadzenia działalności student powinien zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. W tym celu jego ojciec powinien poinformować swojego pracodawcę, aby dokonał wyrejestrowania, składając do ZUS druk ZUS ZCNA.[srodtytul]Czasem uczelnia[/srodtytul]Osoby, które podlegają obowi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL