Opiekunowie adopcyjni także mogą dłużej piastować potomka

Rzeczpospolita
Od 1 stycznia 2010 r. z fakultatywnego dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego skorzystają także rodzice adopcyjni. Jeśli będą zajmować się jedną pociechą, dostaną w przyszłym roku do dwóch tygodni, a gdy przyjęli na wychowanie jednocześnie więcej dzieci, to do trzech tygodni
Tyle samo dodatkowego urlopu adopcyjnego będzie przysługiwało w 2011 r., a w kolejnych dwóch latach wzrośnie on maksymalnie do czterech i do sześciu tygodni (odpowiednio przy jednym i kilku przyjętych dzieciach), aby w 2014 r. osiągnąć do sześciu i do ośmiu tygodni (w zależności od liczby adoptowanych).Dodatkowy urlop adopcyjny przysługuje po podstawowym urlopie adopcyjnym. Z tego ostatniego można skorzystać, jeśli pracownik przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia (art. 183 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link]).[b]Od 1 stycznia 2009 r. wymiar podstawowego urlopu adopcyjnego jest taki sam, jak podstawowego urlopu macierzyńskiego dla rodziców biologicznych[/b] (czyli 20 tygodni przy przyjęciu jednego dziecka i od 31 do 37 tygodni, gdy jednocześnie adoptują więcej niż jedno dziecko).Ur...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL