Fiskusowi czasem wolno podejrzewać, że nie ujawniamy dochodów

www.sxc.hu
Gdy stwierdzone zostanie, że poniesione wydatki nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oraz zgromadzonym wcześniej mieniu, organy podatkowe mogą przyjąć, iż podatnik osiągnął przychód ze źródeł, których nie ujawnił
Tak wynika z [b]wyroku WSA w Lublinie z 4 grudnia 2009 r., (I SA/Lu 306/09).[/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Organy podatkowe ustaliły, że podatnik nie ujawnił wszystkich dochodów. Podatnik odwoływał się, jednak bezskutecznie. Negował twierdzenia organu pierwszej instancji o konieczności uprawdopodobnienia faktu i okoliczności przechowywania pieniędzy w domu.Jego zdaniem przesunięcie pieniędzy z mienia posiadanego wcześniej na wydatki oznacza jedynie alokację własnych składników majątkowych i nie może być przyczyną ustalenia dochodu z nieujawnionych źródeł. Sprawa trafiła do WSA.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Sąd przypomniał, że wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL