Akty prawne

Obowiązują od 21 grudnia 2009

[srodtytul]FARMACEUCI[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra zdrowia o sposobie prowadzenia rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332053](DzU nr 194, poz. 1500)[/link] [srodtytul]ROŚLINY ENERGETYCZNE[/srodtytul]
- minister rolnictwa zmienił załącznik nr 2 „Plony reprezentatywne roślin energetycznych w 2009 r., bez różnicowania ze względu na podział administracyjny kraju” do rozporządzenia poświęconego tym roślinom ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335086]DzU nr 215, poz. 1670[/link]); ten akt i niżej wymienione weszły w życie 18 grudnia [srodtytul]STUDIA MEDYCZNE[/srodtytul] - z kolei minister zdrowia zmodyfikował aż kilkanaście załączników do rozporządzenia dotyczącego limitów przyjęć na studia medyczne ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335075]DzU nr 215, poz. 1573[/link]) [srodtytul]KODEKS CYWILNY[/srodtytul] - zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 grudnia (SK 34/08) art. 5 ustawy z 17 czerwca 2004 r. o zmianie kodeksu cywilnego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=174394](DzU nr 162, poz. 1692)[/link] stracił moc w zakresie, „w jakim wyłącza skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia sądu wyrządzającego szkodę, które stało się prawomocne po dniu wejścia w życie Konstytucji RP” ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335077]DzU nr 215, poz. 1675[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL