Uzyskanie prawa do emerytury może uzasadnić zwolnienie

www.sxc.hu
Pracodawca, dokonując wypowiedzenia angażu z przyczyn niedotyczących pracowników, może uzasadniać wytypowanie konkretnej osoby do zwolnienia faktem, że nabył on prawo do emerytury lub renty. Będzie to zgodne z zasadami współżycia społecznego
Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony musi być nie tylko uzasadnione, ale także zgodne z zasadami współżycia społecznego.Wskazują na to przepisy art. 45 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link] oraz art. 8 k.p. Dotyczy to zwłaszcza kwestii doboru pracowników, którym ma zostać złożone wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (np. z powodu zmian organizacyjnych czy problemów ekonomicznych pracodawcy).Posiadanie przez pracownika uprawnień emerytalnych może stanowić okoliczność mającą istotne znaczenie przy wyborze pracowników do zwolnienia w ramach zwolnienia grupowego.Zasady przeprowadzania takich zwolnień określa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2720B01EBCB4E62C815060D49020B38A?id=169524]ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL