Trzeba skutecznie powiadomić dłużnika

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Aby skorzystać z ulgi w VAT na złe długi, wierzyciel musi spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest skuteczne doręczenie dłużnikowi zawiadomieniao zamiarze skorygowania podatku należnego
Może być z tym problem w przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba prawna.[srodtytul]Zastosowanie ma ordynacja podatkowa [/srodtytul]Art. 89b ust. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT[/link] wskazuje, że do takiego zawiadomienia należy stosować przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?n=1&id=176376&wid=328885]ordynacji podatkowej[/link] (dalej op) dotyczące doręczeń (m.in. art. 150 i 151).Wyraźnie z nich wynika, że podstawową zasadą w wypadku pisma kierowanego do osoby prawnej jest doręczenie go w miejscu siedziby lub innym miejscu prowadzenia działalności. Ponadto pismo musi być doręczone osobie upoważnionej do odbioru korespondencji.Zasadniczo są to członkowie zarządu spółki bądź osoba do tego przez ten zarząd upoważniona z imienia i nazwiska. Każde inne doręczenie – w innym miejscu bądź innej osobie – powoduje, że trudno mówić o skutecznym doręczeniu.Przyc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL