Zadania

Szpitale mogą kontraktować świadczenia

Fotorzepa
Podpisano plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyrektorzy oddziałów poznają szczegóły jeszcze dziś. Starostowie odwołują manifestację
Ministrowie zdrowia i finansów podpisali plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2010 (w wersji z dnia 1 grudnia 2009 roku wraz z autopoprawką z dnia 9 grudnia 2009 roku). To oznacza, że prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić procedurę kontraktowania świadczeń na rok 2010.
Taką informację otrzymali wczoraj, podczas spotkania z Ewą Kopacz, przedstawiciele Związku Powiatów Polskich. W związku z tym ZPP wzywa starostów, prezydentów miast na prawach powiatu oraz dyrektorów szpitali, żeby wstrzymali się z akcją protestacyjną pod siedzibami ministra zdrowia i prezesa NFZ, która była zaplanowana na piątek. Związek Powiatów Polskich został poinformowany, że łączne zwiększenie nakładów na lecznictwo szpitalne wynieść ma blisko 2,9 mld zł. Tym samym, minister zdrowia i prezes NFZ zadeklarowali, że w 2010 roku na lecznictwo szpitalne przeznaczone zostaną środki na poziomie nie niższym od planowanych w bieżącym roku (według stanu na grudzień 2009 r.).
Zwiększeniu ulega wysokość środków przeznaczanych na lecznictwo szpitalne: - o 530 mln zł, w wyniku decyzji o uwolnieniu 1% rezerwy ogólnej NFZ, - o 450 mln zł, w wyniku wprowadzenia regulacji powodujących obniżenie nakładów na refundację leków, - o środki z rezerwy migracyjnej zaplanowanej w wysokości 2 514 mln zł (jak wykazuje doświadczenie ostatnich lat, rozliczenia migracyjne w blisko 80% dotyczą świadczeń z zakresu lecznictwa szpitalnego). Odmienienie od obecnych regulacji, w 2010 roku rezerwa migracyjna będzie mogła być uruchamiana przez dyrektorów oddziałów, wyłącznie za zgodą prezesa NFZ. Gwarantować to ma, z jednej strony płynność przekazywania środków, a z drugiej zabezpieczenie, że wydatkowane one będą w pierwszej kolejności na lecznictwo szpitalne. [b]Informacja jeszcze dziś[/b] Zgodnie z deklaracją prezesa NFZ, dyrektorzy oddziałów otrzymają już dziś informację o wysokości planu finansowego, tak aby móc natychmiast uruchomić procedurę aneksowania umów na rok 2010 (w przypadku tych, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2009 r.) lub przedłużania umów na pełny rok 2010 (w przypadku tych, które obowiązują do dnia 31 grudnia 2009 roku). Ustalono, że przedstawiciele ZPP raz jeszcze spotkają się z ministrem zdrowia i prezesem NFZ (22 grudnia 2009 roku o godzinie 17), żeby dokonać oceny, na ile przedstawione deklaracje są realizowane w poszczególnych województwach. [i]Źródło: [link=http://www.zpp.pl/index.php?path=main/glowna/newsview&id=3481]ZPP[/link][/i]

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL