Akty prawne

Prezydent podpisał 9 grudnia 2009

[b]Prezydent RP w ostatnich dniach podpisał ustawy:[/b]
- z 2 grudnia o zmianie ustawy o podatku akcyzowym – wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r., - z 2 grudnia o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
- z 2 grudnia o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich – wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r., - z 19 listopada o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw – wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r., - z 5 listopada o zmianie ustawy – Kodeks pracy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL