Brak wpisu w ewidencji nie przesądza o rodzaju przychodu

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
To, czy dany składnik majątku został wpisany do ewidencji środków trwałych, nie ma przesądzającego znaczenia dla zakwalifikowania rodzaju źródła przychodu w przypadku odpłatnego zbycia tegoż składnika
Tak wynika z [b]wyroku WSA w Rzeszowie z 3 grudnia 2009 r., (I SA/Rz 803/09)[/b].[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Podatniczka wraz z dwoma wspólnikami prowadziła działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W sierpniu 1997 r. wspólnicy tej spółki uzyskali na zasadzie współwłasności łącznej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego.Przedmiotem działalności spółki była obsługa nieruchomości, lokal był wykorzystywany w działalności gospodarczej spółki. W lutym 2007 r. prawo do tego lokalu zostało przekształcone w odrębną własność lokalu, lokal ten został sprzedany. [b]Ani prawo do tego lokalu, ani lokal nie były wprowadzone do ewidencji środków prawnych i wartości niematerialnych spółki i nie były amortyzowane.Podatniczka zastanawiała się, czy przychód ze sprzedaży tego prawa jest przychodem z działalności gospodarczej, czy też przychodem ze źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL