Strata szpitala nie do odliczenia

www.sxc.hu
Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może odliczyć straty z lat ubiegłych? Szpital korzysta ze zwolnienia, jeśli przeznacza swój dochód na cele statutowe (ochrona zdrowia). Jeśli szpital zadeklarował, że przeznaczy swój dochód na te cele, ale miał stratę w latach poprzednich, to czy może o nią pomniejszyć osiągnięty dochód?
Zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893]ustawą o CIT[/link] dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.Jednak gdy koszty uzyskania przychodów poniesione w roku podatkowym są wyższe od uzyskanych przychodów, mamy do czynienia ze stratą podatkową, o którą podatnik może obniżyć swój dochód w kolejnych pięciu latach podatkowych (przy czym w żadnym z tych lat odliczenie nie może przekroczyć 50 proc. dochodu).Przy ustaleniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych w Polsce lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku.Dochody podatników, których celem statutowym jest działalność ochrony zdrowia i pomocy społecznej, są zwolnione z podatku. Oczywiście zwolnienie dotyczy tylko tej części dochodu, kt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL