Banki

Wartość depozytów przedsiębiorstw rośnie

zmiana wartoŚci kredytów dla firm bez efektów kursowych
Rzeczpospolita
W listopadzie w bankach przybyło niemal 7 mld zł depozytów przedsiębiorstw. Ich wartość wyniosła 154,3 mld zł – podał NBP. To jeden z największych przyrostów w historii
– W ciągu ostatnich trzech miesięcy łączny przyrost wartości depozytów wyniósł już niemal 12 mld zł. Może to oznaczać, że poprawiająca się sytuacja makroekonomiczna w coraz większym stopniu przekłada się na budżety firm – ocenił Andrzej Halesiak, dyr. Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku BPH.
Zdaniem Piotra Bujaka, ekonomisty Banku Zachodniego WBK, w grę może wchodzić również inny powód. – Niewykluczone, że przyrost depozytów jest związany z tym, że na rachunki bankowe Polskiej Grupy Energetycznej wpłynęły pieniądze z emisji akcji – powiedział Bujak. Potwierdza to PGE. Z naszych informacji wynika jednak, że część emisji o wartości 6 mld zł została przeznaczona na spłatę zobowiązań. Spółka jako jeden z celów emisyjnych wskazywała przeznaczenie 1,5 mld na odkupienie od Skarbu Państwa resztówek kontrolowanych przez siebie firm.
Portfel kredytów dla przedsiębiorstw skurczył się w ubiegłym miesiącu o blisko 1,3 mld zł, do 225,5 mld zł. Pierwszy raz od grudnia 2005 r. mieliśmy do czynienia ze spadkiem wartości kredytów w ujęciu rocznym. Wartość portfela była o 0,2 proc. mniejsza niż rok wcześniej. Dynamika udzielania kredytów dla klientów indywidualnych także była w listopadzie najniższa od końca 2005 r. Tu również zanotowaliśmy spadek – o ponad 4 mld zł. Zarówno w przypadku kredytów dla firm, jak i dla gospodarstw domowych pewien wpływ na skurczenie się wartości kredytów miało listopadowe umocnienie złotego. Duża część kredytów to należności denominowane w walutach obcych. – W przypadku kredytów dla firm po wyeliminowaniu efektu zmiany kursu złotego nie mamy do czynienia ze spadkiem, lecz jedynie stabilizacją wartości kredytów – podkreśla Piotr Bujak z BZ WBK. – Po wzroście tych kredytów we wrześniu to kolejny sygnał, że sytuacja zaczyna się poprawiać. Z danych NBP wynika, że w końcu listopada zadłużenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekraczało 5,1 mld zł (miesiąc wcześniej było to niewiele ponad 1,0 mld zł). Wartość depozytów funduszy ubezpieczeń społecznych wzrosła z 7,3 mld zł do 8,6 mld zł. Roczne tempo wzrostu wartości pieniądza krążącego w naszej gospodarce spadło do 7,9 proc. To najmniej od pięciu lat. 10-proc. przyrostowi depozytów w bankach towarzyszył piąty z rzędu spadek wartości gotówki znajdującej się w obiegu.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL