Sąd oceni, czy zatrudnienie nie było cywilnoprawne

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Jeśli umowa-zlecenie tak naprawdę ma cechy angażu, pracownik może próbować udowodnić to przed sądem. Wygrana zależy od konkretnego przypadku i tego, czy skarżący ma w tym interes prawny
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.Taka reguła płynie wprost z art. 22 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link]. Zatrudnienie w takich warunkach następuje zawsze na podstawie stosunku pracy, i to bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.[srodtytul]Łamanie zakazu jest karalne[/srodtytul]Kodeks wyraźnie zakazuje zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonych w art. 22 § 1 k.p. Za naruszenie zakazu grozi kara grzywny w wysokości od tysiąca do 30 tys. zł.Jednak w praktyce zastąpienie umowy o pracę umową-zleceniem jest dość powszechne. W ten sposób firmy próbują unikać kosztów i obowiązków, któr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL