Szef nie wypowie zadaniowego kontraktu

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Pracownik podpisał 1 września 2009 r. umowę na wykonanie remontu dachu kamienicy. Od 1 października przebywa na zwolnieniu lekarskim. Do wykonania prac remontowych została zatrudniona nowa osoba. Czy w tym przypadku pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę?
[b]Nie.[/b] Zasadą bowiem jest, że umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy nie można wypowiedzieć. Cechą charakterystyczną tego rodzaju angażu jest dokładne oznaczenie pracy, na wykonanie której go zawarto.Musi być ono bardzo precyzyjne, aby móc określić końcowy termin obowiązywania takiego kontraktu. Umowa na czas wykonania określonej pracy gwarantuje pracownikowi stabilizację stosunku pracy, podlega bowiem wypowiedzeniu tylko wyjątkowo – w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, a także w sytuacji zwolnień grupowych.W przypadku zawarcia takiego angażu stosunek pracy ustaje z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania została ona zawarta, a więc automatycznie, bez konieczności składania zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli.Jeśli firma wypowie umowę zawartą na czas wykonania określonych zadań z naruszeniem przepisów, pracownikowi będzie przysługiwało wyłącznie odszkodo...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL