Szczególne wsparcie dla zakładów pracy chronionej

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Firma, która zyska taki status, może bowiem liczyć na pomoc PFRON. Ma ona zrekompensować pracodawcy podwyższone koszty funkcjonowania zakładu
Przedsiębiorcy mający status zakładu pracy chronionej mogą na przykład uzyskać refundację części kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Mają też możliwość ubiegania się o dofinansowanie w wysokości do 50 proc. oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych – o ile wykorzystają je na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną niepełnosprawnych.Przedsiębiorcy mogą też ubiegać się o zwrot kosztów: budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu; transportowych i administracyjnych. Jak je zdobyć?Odpowiedzi należy szukać w treści przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310460]rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DzU nr 70, poz. 603). [/link] Jednak to nie koniec przywilejów.[srodtytul]Zwolnienie podatkowe[/srodty...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL