Aby odliczyć podatek, trzeba ustalić proporcję

www.sxc.hu
Prowadzę handel (sprzedaż opodatkowana i zwolniona od VAT). Nie mam ewidencji obrotu. Jak mam obliczyć podatek należny?
Sposób, w jaki powinien postąpić czytelnik, określa art. 84 ustawy o VAT.Zgodnie z nim podatnicy świadczący usługi w zakresie handlu, którzy dokonują sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku lub opodatkowanej według różnych stawek, a nie są obowiązani prowadzić ewidencji, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (czyli ewidencji obrotu przy użyciu kas rejestrujących), [b]mogą w celu obliczenia kwoty podatku należnego podzielić sprzedaż towarów w danym okresie rozliczeniowym w proporcjach wynikających z udokumentowanych zakupów z tego okresu, w którym dokonano zakupu[/b].Co istotne, do obliczenia tych proporcji przyjmuje się wyłącznie towary przeznaczone do dalszej sprzedaży według cen uwzględniających podatek.[b] Podstawa prawna:[/b][i]– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towaró5 ze zm.).[/link] [/i]...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL