Wynagrodzenie postojowe wlicz do podstawy chorobowego

www.sxc.hu
W jednym z miesięcy pracownik otrzymał wynagrodzenie za postój (kwota taka sama, jakby otrzymał pensję za pracę). Czy postojowe wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.Tak stanowi art. 36 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176768]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm., dalej ustawa zasiłkowa)[/link]. Chodzi tu zatem o faktycznie wypłacone wynagrodzenie, a nie tylko przysługujące.Potwierdził to [b]Sąd Najwyższy w wyroku 7 września 2005 r. (II UK 20/05)[/b], stwierdzając, że podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest wynagrodzenie faktycznie wypłacone przez pracodawcę, a w przypadku gdy pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia, podstawą tą jest minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej).Skoro wynagrodzenie przysługujące na podst...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL