Zawsze pamiętaj o zamieszczeniu pouczenia w wypowiedzeniu zmieniającym

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Jeżeli pracodawca chce zmienić warunki pracy lub płacy na niekorzyść pracownika, który nie wyraża na nie zgody, to musi posłużyć się wypowiedzeniem zmieniającym. Jego zastosowanie wymaga zachowania licznych warunków formalnych
Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy następuje wówczas, gdy pracodawca proponuje pracownikowi na piśmie nowe warunki pracy lub płacy.Wskazuje na to wprost art. 42 § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link]. Orzecznictwo sądowe precyzuje ponadto, że z wypowiedzeniem zmieniającym mamy do czynienia wtedy, gdy pracodawca wypowiada dotychczasowe warunki pracy lub płacy i zarazem proponuje w to miejsce nowe warunki.Tak też wskazywał [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 7 I 1997 r. (I PKN 51/96).[/b] Zatem wypowiedzenie zmieniające powinno zawierać wskazanie, jakie warunki pracy lub płacy ulegną zmianie po upływie okresu wypowiedzenia i co pracodawca proponuje w ich miejsce.[srodtytul]Milcząca zgoda[/srodtytul]W treści wypowiedzenia zmieniającego pracodawca powinien też pouczyć pracownika, że jeżeli przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL