Poradniki

Z obowiązku wobec fiskusa uwolni meldunek

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Z obowiązku zapłaty 19 proc. podatku od sprzedaży nieruchomości nabytych w 2007 i 2008 r. można się uwolnić, korzystając ze zwolnień podatkowych
Najważniejszym w praktyce jest tzw. ulga meldunkowa. Pozostałe opisywaliśmy na str. 2/3.
Trzeba zaznaczyć, że w razie sprzedaży nieruchomości uzyskanych w 2007 i 2008 r. nie można skorzystać ze zwolnienia przewidzianego dla przeznaczających pieniądze ze sprzedaży nieruchomości na inwestycję mieszkaniową. Nie przysługuje też odrębne zwolnienie dla nieruchomości nabytych w drodze spadku lub darowizny (dotyczy ono wyłącznie nieruchomości uzyskanych na tej drodze do końca 2006 r.). Od podatku ze sprzedaży domów mieszkalnych i mieszkania uwalnia zameldowanie na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.
Dotyczy to wszystkich mieszkań i domów nabytych i wybudowanych w latach 2007 i 2008, bez względu na sposób nabycia, w tym – co ważne – uzyskanych w drodze spadku lub darowizny. Dla skorzystania z ulgi meldunkowej trzeba złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie, że spełnia się warunki do skorzystania z niej. Składa się je po zakończeniu roku podatkowego, w którym doszło do sprzedaży, w terminie zeznania rocznego, tj. do 30 kwietnia następnego roku. [srodtytul]Ulga dla małżonków [/srodtytul] Zwolnienie dotyczy obojga małżonków. [b]Ministerstwo Finansów w piśmie odpowiadającym[/b] na pytanie [b]„Rz” (MB8/ 192/2007)[/b] uznało, że jeśli tylko jedno z małżonków było zameldowane w danym lokum na stałe przez co najmniej 12 miesięcy, fiskusowi trzeba oddać 19 proc. od połowy dochodu uzyskanego z tej transakcji. Gdy lokum należy do majątku odrębnego małżonka, warunek 12-miesięcznego okresu zameldowania musi spełnić tylko ten małżonek. Zupełnie inną wykładnię sformułowania „zwolnienie dotyczy obojga małżonków” znaleźć można w [b]wyrokach WSA w Gliwicach z 24 sierpnia 2009 r. (I SA/GL 383/09), WSA w Lublinie z 21 stycznia 2009 r. (I SA/Lu 622/08)[/b] a także w [b]interpretacji Izby Skarbowej w Rzeszowie z 17 września 2007 r. (IS.I/2 4151/9/07).[/b] Wynika z niech, że oboje małżonkowie skorzystają z tej ulgi także wówczas, gdy co najmniej 12-miesięcznym okresem zameldowania na pobyt stały legitymuje się tylko jeden z nich. Mimo stanowiska WSA przedstawiciele fiskusa upierają się przy odmiennej interpretacji (tak np. [b]interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 października 2009 r., ITPB2/415-690/09/MK[/b], oraz [b]Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 września 2009 r., ILPB2/415-666/09-2/AJ). [/b] [srodtytul]Jak liczyć roczny okres[/srodtytul] Co ważne, dla uwolnienia się od podatku od sprzedaży liczy się także okres zameldowania na pobyt stały przed nabyciem (por. np. [b]wyrok WSA w Warszawie z 11 lutego 2008 r., III SA/Wa 1992/07). [/b] Co więcej, wystarczy wykazanie się 12-miesięcznym okresem zameldowania na pobyt stały w danym lokum nawet w odległej przeszłości. Przepis bowiem normujący tę ulgę nie określa ani daty początkowej, od której należy liczyć bieg terminu zameldowania, ani też nie wymaga, aby była zachowana ciągłość przed datą zbycia. Jest to bardzo istotne zwłaszcza dla dziedziczących mieszkania i obdarowanych nimi, którzy kiedyś mieszkali w nich, ale w okresie poprzedzającym sprzedaż mieli inne miejsce stałego zameldowania. Dodać można, że przepis o tej uldze nie wymaga, by podatnik był zameldowany na stałe w danym lokum nieprzerwanie przez jeden rok. Wystarczy, że w sumie okresy zameldowania trwały rok. [srodtytul]Zwolnienie nie dla gruntu[/srodtytul] Ulga meldunkowa nie obejmuje wartości gruntu związanego z budynkiem czy mieszkaniem, oraz budynków o charakterze niemieszkalnym usytuowanych na nieruchomości, na której znajduje się dom mieszkalny (por. np. [b]interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 2 sierpnia 2009 r., IPPB1/415-316/09-2/KS, wyrok WSA we Wrocławiu z 30 października 2009 r., I SA/Wr 1100/09). [/b] Dochód ze sprzedaży gruntu i tych budynków podlega opodatkowaniu według 19 proc. stawki liniowej (art. 30e ustawy o PIT). Dla korzystania z ulgi meldunkowej jest bez znaczenia to, co zrobimy z pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży. [ramka][srodtytul]Czytaj też: [ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401346.html]Podatek przy sprzedaży w trzech wersjach[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401407_Aby_uniknac_daniny_zawsze_wystarczy_piec_lat.html]Aby uniknąć daniny zawsze wystarczy pięć lat[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401408_Zwolnienie_bez_wzgledu_na_date_nabycia.html]Zwolnienie bez względu na datę nabycia[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401409_Kupiles_przed_2007_rokiem__oddasz_10_procent_przychodu.html]Kupiłeś przed 2007 rokiem, oddasz 10 procent przychodu[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401410_Zainwestujesz_w_dach_nad_glowe__nie_dzielisz_sie_z_fiskusem.html]Zainwestujesz w dach nad głowę, nie dzielisz się z fiskusem[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401413_19_proc__podatek_od_zysku.html]19-proc. podatek od zysku[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401422_Reaktywacja_ulgi_dla_inwestujacych_we_wlasne_lokum.html]Reaktywacja ulgi dla inwestujących we własne lokum[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401424_Kupujac_na_rynku_wtornym__zaplacisz_PCC.html]Kupując na rynku wtórnym, zapłacisz PCC[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401365,401425_Ile_zaplacimy_za_akt_notarialny_i_wpis_do_ksiegi_wieczystej.html]Ile zapłacimy za akt notarialny i wpis do księgi wieczystej[/link] [/li][/ul] [/ul] [/srodtytul] [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL