Płace

Nie zmusisz personelu do założenia konta

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
[b]Część moich pracowników nie posiada konta bankowego. Czy mogę ich w jakiś sposób zobowiązać do tego? Chciałbym, aby ich pensje były przelewane na rachunki bankowe, a nie wypłacane w kasie. Bardzo ułatwiłoby mi to pracę.[/b]
[b]Nie.[/b] Bez wyraźnej zgody pracownika pracodawca nie może wpłacać mu wynagrodzenia na rachunek bankowy. Art. 86 § 2 kodeksu pracy. wyraźnie wskazuje, że wypłaty wynagrodzenia trzeba dokonywać w formie pieniężnej, a więc w gotówce lub w formie rozliczeń bezgotówkowych. Świadczeniem pieniężnym w ścisłym znaczeniu nie jest zapłata za pomocą różnego rodzaju pieniężnych papierów wartościowych (czeków, weksli, obligacji, akcji itp.).
Przepisy przewidują jednak, że częściowa wypłata wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest możliwa. Musi to jednak wynikać np. z zakładowych układów zbiorowych pracy. Ich postanowienia powinny też pozwalać na wypłatę pensji zatrudnionemu inaczej niż do jego rąk. Stanowi o tym art. 86 § 3 k.p. Zgodnie z nim, jeśli nie ma takich układów albo nie przewidują one rozwiązań dotyczących sposobu wypłaty wynagrodzenia, pracodawca może wypłacać je inaczej niż do rąk własnych pracownika. Ten jednak zawsze musi wyrazić na to zgodę na piśmie. Szef może zatem wypłacać pensję na rachunek bankowy, którego numer wskaże mu pracownik. Nie musi to być rachunek bankowy podwładnego. A zatem przełożony nie może zmusić zatrudnionych do posiadania kont bankowych. Jedynym przypadkiem, gdy teoretycznie może wymóc na pracowniku założenie konta bankowego, jest sytuacja, w której obowiązujący u danego pracodawcy układ zbiorowy pracy będzie stanowił, iż wypłata wynagrodzenia jest dokonywana wyłącznie na rachunek bankowy. Podwładni są wówczas zobowiązani do założenia kont bankowych. [b]Podstawa prawna:[/b] [i]– art. 86 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL