ZUS

Od stycznia składka za trudną pracę

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Jeśli firma zamierza dać nagrodę zatrudnionemu w szczególnych warunkach, to warto, by przekazała ją jeszcze w grudniu
Od 2010 r. pracodawcy zaczną odprowadzać nową składkę – na Fundusz Emerytur Pomostowych. Powinna być opłacana za pracownika, który urodził się po 31 grudnia 1948 r. i wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=294728] ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU nr 237, poz. 1656)[/link].
W styczniu pracodawcy często wypłacają trzynastki, nagrody roczne i inne bonusy za poprzedni rok. Czy mogą uniknąć płacenia od nich składki na FEP, biorąc pod uwagę, że obowiązek jej odprowadzania pojawia się od 1 stycznia 2010 r.? [srodtytul]Jak emerytalna[/srodtytul]
Podstawa wymiaru składki na FEP jest taka sama jak składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tak stanowi art. 36 ust. 2[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=294728] ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU nr 237, poz. 1656)[/link]. Podstawę wymiaru składek emerytalnych i rentowych stanowi zaś przychód z zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez wynagrodzenia chorobowego, zasiłków oraz przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na podstawie rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, podstawę wymiaru składki na FEP za dany miesiąc stanowi przychód osiągnięty lub postawiony do dyspozycji pracownika w danym miesiącu bez względu na to, za jaki okres przysługuje. W konsekwencji nowa składka powinna być odprowadzona także od wynagrodzenia za grudzień 2009 r. oraz innych wypłat (nagrody roczne, trzynastki) za poprzednie okresy, jeżeli tylko zostały one wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika po 31 grudnia 2009 r. Płatnik składek w imiennym raporcie miesięcznym oraz w deklaracji rozliczeniowej musi bowiem uwzględniać należne składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego wypłat od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego deklaracja dotyczy.  – Podczas obliczania składki należnej na Fundusz Emerytur Pomostowych za styczeń przyszłego roku nie ma podstaw do pomniejszenia podstawy jej wymiaru o składniki wynagrodzenia należne za okresy wcześniejsze, jeśli składniki te zostaną uwzględnione w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należnych za styczeń 2010 r. – potwierdza Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS. [srodtytul]Zapłać później[/srodtytul] Co wolno zrobić? – Jeśli firma ma środki, to może niektóre składniki wynagrodzenia wypłacić w grudniu. Wtedy nie odprowadzi od nich dodatkowej składki. Nie opłaci się to pracownikom, w wypadku których dodatkowa wypłata mogłaby spowodować przekroczenie drugiego progu dochodowego. To wiązałoby się z 32-proc. podatkiem zamiast 18-proc. Dotyczy to w praktyce tylko osób zarabiających około 8 tys. zł miesięcznie – mówi Anna Misiak, doradca podatkowy w kancelarii MDDP. Dodajmy, że [b]składka na Fundusz Emerytur Pomostowych powinna być obliczona od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jeżeli czas wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub charakterze będzie się pokrywał z okresem podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym[/b]. [i]Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=m.januszewska@rp.pl]m.januszewska@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL