Za brak wypoczynku rozstanie z szefem

www.sxc.hu
[b]Informatyk w 2009 r. powinien wykorzystać 26 dni urlopu wypoczynkowego. Jednak za każdym razem, gdy składał wniosek o udzielenie mu dni wolnych z przysługującej mu puli, otrzymywał odpowiedź negatywną. Pracodawca nawet nie próbował argumentować tego konieczną obecnością tego specjalisty w firmie. Czy w tej sytuacji informatyk może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracodawcy?[/b]Nieudzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. W tym przypadku informatyk może więc rozwiązać z pracodawcą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.Nie tylko firma bowiem ma takie prawo. Przysługuje ono również właśnie podwładnemu, m.in. w sytuacji, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]Kodeks pracy[/link] nie wyjaśnia j...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL