Kosmos

Bakterie prosto z Marsa

Mars jest najbardziej interesującą obecnie planetą. Woda przyciąga naukowców jak magnes (NASA)
Associated Press
Meteoryt marsjański znaleziony na Antarktydzie zawiera ślady życia – uważają badacze
Słynny obiekt, znaleziony na Antarktydzie w grudniu 1984 roku, w regionie Allan Hills, nazywany potocznie meteorytem marsjańskim, ma katalogową nazwę ALH84001. Specjaliści z NASA twierdzą, że najnowsze badania tego obiektu dowodzą istnienia życia na powierzchni Marsa lub w niszach pod powierzchnią, zawierających wodę. Marsjańskie życie miało się rozwijać w początkowej fazie istnienia planety.
[srodtytul]Wątpliwe dowody[/srodtytul] Pierwsze badania meteorytu, przeprowadzone w 1993 roku, wykazały jedynie – co też było sensacją – że pochodzi on z Czerwonej Planety. Jest to fragment stopionej lawy. Jego wiek oszacowano na 4 miliardy lat. 15 milionów lat temu w Marsa uderzył inny meteoryt. Pod wpływem siły tego uderzenia od powierzchni oderwał się fragment lawy i poszybował w kosmos. Po długiej kosmicznej wędrówce, około 13 tys. lat temu spadł na Antarktydę.
Trzy lata po znalezieniu meteorytu, w 1996 roku, badacze związani z NASA nieco pochopnie ogłosili, że dostrzegli w meteorycie ślady istnienia jakiejś formy życia wygasłego przed miliardami lat. Za te ślady uznano mikroskopijne struktury w formie kanalików. Miały je pozostawić archaiczne bakterie. Pod wpływem pola magnetycznego Marsa ślady miały się układać w specyficzny sposób, tworząc między innymi mikroskopijne kryształy magnetytu. Jest to minerał z gromady tlenków, zaliczany do grupy spineli żelazowych. Należy do minerałów bardzo pospolitych i wyjątkowo szeroko rozpowszechnionych. Jednak środowisko naukowe pozostało wówczas sceptyczne wobec tych rewelacji. Nie dało się przecież z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, czy ALH84001 zawiera ślady dawnego życia, czy tylko przypadkową kombinację związków organicznych. Dyskusja trwała kilka lat. Ukazała się na ten temat książka przetłumaczona na wiele języków. Jej autorem jest Donald Goldsmith. [srodtytul] Powtórzone badania [/srodtytul] Wydanie polskie pod tytułem "W poszukiwaniu życia na Marsie" ukazało się nakładem oficyny Prószyński i S-ka. A teraz temat powraca jak bumerang. Nowe badania meteorytu ALH84001, przeprowadzone przez specjalistów z NASA za pomocą najnowocześniejszych urządzeń, skłoniły ich do twierdzenia, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż na Marsie rozwijało się życie na wczesnym etapie dziejów planety, na jej powierzchni oraz w niszach wodnych pod powierzchnią. Naukowcy zdołali ustalić, że około 25 proc. mikroskopijnych struktur w formie kanalików odpowiada chemicznie strukturom, jakie pozostawiają bakterie. Odkryte w marsjańskim meteorycie ślady po bakteriach przypominają bakterie ziemskie, lecz są od nich około 100 razy mniejsze. Średnia wielkość ziemskich bakterii waha się od 1 do 2 mikrometrów (mikrometr = jedna milionowa metra), podczas gdy marsjańskie struktury mają 20 do 100 nanometrów (nanometr = jedna miliardowa metra). [srodtytul]Nowa dyscyplina [/srodtytul] Na podstawie najnowszych analiz specjaliści z NASA sformułowali wniosek, że meteoryt zawiera dowody istnienia wody w stanie płynnym na Marsie, gdy był on jeszcze bardzo młodą planetą. Ich zdaniem istniały na nim wówczas warunki o wiele dogodniejsze do rozwoju życia niż obecnie. Astrobiologia, nazywana także egzobiologią lub kosmobiologią, to nauka powstała w wyniku zbliżenia się zainteresowań i pól badawczych astronomii i biologii. Burzliwy rozwój badań Układu Słonecznego, a w szczególności eksploracja ciał niebieskich podobnych właściwościami fizycznymi do Ziemi, spowodowały pojawianie się pytań o możliwość istnienia życia na innych planetach. Sondy kosmiczne dostarczyły dowodów na występowanie wody na Księżycu i Marsie. Rozbudza to nadzieję na odkrycie tam jakichś form życia. Astrobiologia jest jednak nauką, która dotychczas porusza się w obrębie domysłów. Nie odkryto bowiem jeszcze bezpośrednich śladów życia ani w naszym systemie planetarnym, ani poza nim. Można jedynie z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem mówić o potencjalnym istnieniu życia poza Ziemią.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL