Nieruchomości

Co ma robić wykluczony ze spółdzielni na mocy niekonstytucyjnego przepisu?

[i][b]W 2000 roku pozbawiono mnie członkostwa w spółdzielni na zasadzie wykluczenia za zaległość większą niż 3 miesiące. Nie dostałam zawiadomienia o eksmisji (zadłużenie nie było wystarczająco duże). Na mocy art. 227 par. 1 ustawy z 16 września - Prawo spółdzielcze zostałam pozbawiona prawa własności do mieszkania. Przepis został uznany za nieważny, ale Prezes Sądu Najwyższego utrzymał go w mocy. Czy to prawda, że nie mam żadnego prawa do tego mieszkania? Czyje ono teraz jest? Czy rzeczywiście Prezes Sądu Najwyższego miał prawo utrzymać niezgodny z Konstytucją przepis, skoro tylko Sejm może wnosić poprawki do Konstytucji? Nie mam zaległości, spłaciłam wszystko z procentami. Chcę przekształcić to mieszkanie w oddzielną własność.[/b] [/i]
[i]- W.O.[/i] O problemach, jakie nadal wywołuje uchylony art. 227 prawa spółdzielczego wielokrotnie pisaliśmy na łamach "Rzeczpospolitej". W artykułach tych czytelniczka znajdzie odpowiedź na swoje pytania, a także sugestie na temat obecnych możliwości dochodzenia praw do zajmowanego lokalu:
>> [link=http://www.rp.pl/artykul/87879.html]"Widmo eksmisji na podstawie niekonstytucyjnego przepisu"[/link] >> [link=http://www.rp.pl/artykul/130186.html]"Wykluczenie ze spółdzielni nie musi oznaczać eksmisji z mieszkania"[/link] >> [link=http://www.rp.pl/artykul/142911.html]"Szansa dla wykluczonych ze spółdzielni "[/link] >> [link=http://www.rp.pl/artykul/232601.html]"Bezprawna jest eksmisja za brak członkostwa"[/link] Sprawa skutków wywoływanych przez uchylony przepis była również w grudniu 2008 r. przedmiotem [link=http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/10268925]odpowiedzi przedstawiciela Ministra Sprawiedliwości na interpelację poselską[/link]
Źródło: Rzeczpospolita OnLine

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL