Kadry

Jak zaplanować pracę w nowym roku

www.sxc.hu
[b]- W mojej firmie obowiązuje równoważny system czasu pracy. Dobowy wymiar czasu pracy wydłużyłem do 12 godzin. Czy w związku z tym, licząc wymiar czasu pracy na styczeń 2010 r., odejmuję z tytułu święta aż 12 godzin? A może podane wymiary czasu pracy są właściwe dla wszystkich pracowników, m.in. zatrudnionych w systemach równoważnych?[/b]
Bez względu na zastosowany system czasu pracy styczniowy wymiar w 2010 r. to 160 godzin. Z tytułu świąt odejmujemy z wymiaru po osiem godzin. Nie ma przy tym znaczenia, że podwładni pracują w systemie równoważnym, niekiedy po 12 godzin dziennie. Przypominam, że wydłużona dniówka nie jest standardem. Dobowy, wydłużony wymiar czasu pracy należy zrównoważyć wolnym albo dniami wolnymi kiedy indziej.
[b]- Czy tabele wymiarów czasu pracy na 2010 r. firma powinna załączyć do regulaminu pracy? [/b] [b]Nie.[/b] To informacja dla działu kadr niezbędna przy układaniu harmonogramów czasu pracy. Nie ma potrzeby, by stanowiły załącznik do przepisów wewnątrzzakładowych. Mało tego, decyzja o ich dołączeniu do regulaminu pracy może przysporzyć kłopotów w przyszłości. Spowoduje bowiem, że każdego roku trzeba będzie zmieniać ten regulamin, co jest czasochłonne i wymaga zaangażowania związków zawodowych (gdy w firmie funkcjonują). W regulaminie pracy należy określić rozkład czasu pracy. [b]- Niewykluczone, że 4 czerwca 2010 r. będzie w naszej firmie wolny. Dzięki temu zatrudnieni zyskają przedłużone święto Bożego Ciała. Gdzie zamieścić informację o tym, że ten dzień jest wolny, pod warunkiem że zatrudnieni odpracują go w innym terminie? [/b] [b]Czy musi się to znaleźć w przepisach wewnętrznych firmy?[/b] [b]Nie. [/b]Jeżeli chcemy zagwarantować podwładnym przedłużony czerwcowy weekend, to powinniśmy to uwzględnić bezpośrednio w harmonogramie czasu pracy, wpisując w nim np., że 4 czerwca to dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, a 12 czerwca dzień roboczy. Jeżeli informacje o wolnym i jego odrabianiu przekażemy jedynie ustnie lub w obwieszczeniu – bez zmiany grafiku, to 4 czerwca będzie usprawiedliwioną nieobecnością, a 12 czerwca – pracą nadliczbową. W takiej sytuacji za pracę w tym ostatnim dniu trzeba oddać wolne w innym terminie, byle do końca okresu rozliczeniowego. [srodtytul]KIEDY ODPRACOWAĆ[/srodtytul] [b]- U nas sobota jest dniem roboczym. To powoduje, że po pierwsze w tym dniu nie można odrobić udzielonego wcześniej dnia wolnego (za 4 czerwca 2010 r.), a po drugie nie ma to sensu, bo długi weekend i tak będzie zaburzony pracującą sobotą 5 czerwca 2010 r. Co w takiej sytuacji zrobić?[/b] Można udzielić dwóch dni wolnych: 4 i 5 czerwca. Każdy z nich trzeba odpracować w innym dniu, który jest w firmie dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Jeżeli jest to przykładowo wtorek, to 4 i 5 czerwca zatrudnieni mogą odpracować odpowiednio 8 i 15 dnia tego miesiąca. Jeżeli natomiast okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesięczny, to wtedy w każdy wtorek innego miesiąca, który mieści się jeszcze w okresie rozliczeniowym. Oczywiście manewrując w tej sposób godzinami i dniami pracy, trzeba pamiętać o dobowych i tygodniowych odpoczynkach. [b]- A co się stanie, jeżeli 4 czerwca 2010 r. jeden z pracowników będzie przebywał na urlopie? Czy mimo to musi odpracować to wolne tak samo jak inni?[/b] [b]Tak.[/b]Przypominam, że urlopu udzielamy tylko na dni robocze. Zatem dla wypoczywających 4 czerwca będzie wolny tak samo jak dla innych, niekorzystających z urlopu. Te osoby też będą musiały przyjść do pracy w innym terminie. [srodtytul]PRACA PO 1 STYCZNIA 2010[/srodtytul] [b]- Jeden z pracowników będzie pełnił 1 stycznia dyżur. Jak mu za to zapłacić?[/b] Za dyżur pełniony w zakładzie oddajemy czas wolny, ale gdy są trudności z odbiorem wolnego, wypłacamy wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną; jeśli strony nie uzgodniły takiego składnika, to 60 proc. wynagrodzenia. Inaczej będzie, gdy podwładny będzie pracował podczas dyżuru. Wówczas rozliczamy ten czas jak pracę nadliczbową. [b]- Czy obliczone wymiary czasu pracy w służbie zdrowia mogą być zmienione, gdy medyk poza bieżącą pracą ma dyżury? [/b] [b]Nie[/b]. Wprawdzie wymiar czasu pracy medyków jest niższy, bo ustawowe normy czasu pracy dla tej grupy zawodowej wynoszą maksymalnie 7 godzin 35 minut na dobę oraz przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień. Nie jest on jednak ruchomy z powodu dyżurów. Te mają znaczenie tylko wtedy, gdy są układane harmonogramy czasu pracy.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL