Działka lub budynek zagwarantuje spłatę długów

Fotorzepa, ms Michał Sadowski
Hipoteka to najpopularniejsza forma zabezpieczania spłaty kredytów i pożyczek, a także innego typu wierzytelności pieniężnych
Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe. Ustanawia się ją zarówno na nieruchomości, jak również na niektórych innych prawach: na użytkowaniu wieczystym, własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego, prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.Pamiętaj! [b]Hipoteką można obciążać nie tylko nieruchomość dłużnika, ale także osoby trzeciej (wyłącznie za jej zgodą).[/b] I co jest niezwykle istotne, hipoteka zabezpiecza konkretną wierzytelność. Oznacza to, że gdy dług (np. kredyt) zostanie spłacony, wygasa także hipoteka – należy ją wówczas wykreślić z księgi wieczystej.Ponadto zabezpieczenie to jest ściśle związane z nieruchomością, a nie jej właścicielem. Jeżeli więc, dajmy na to, sprzeda on obciążoną działkę, hipoteka nie wygasa, nadal istnieje. Dlatego kupując nieruchomość, zawsze trzeba sprawdzić, czy interesujący nas lokal, działka czy budynek nie ma przypadkiem ustanowionej hip...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL