Zagrażanie interesom firmy może się nawet skończyć dyscyplinarką

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Pracodawca ma prawo rozwiązać z zatrudnionym umowę w trybie natychmiastowym z jego winy w określonych sytuacjach. Tak będzie m.in., jeśli podwładny ciężko narusza swoje podstawowe obowiązki
Strony z chwilą podpisania umowy o pracę biorą na siebie określone zobowiązania. Pracownik ma wykonywać pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Z kolei na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zatrudniania takiej osoby za wynagrodzeniem.Tak wynika z art. 22 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link]. Na tym nie kończą się jednak powinności stron stosunku pracy. Całą ich listę znajdziemy w dziale IV k.p.[srodtytul]Nie tylko staranność i sumienność...[/srodtytul]Jeśli chodzi o pracownika, to zgodnie z art. 100 § 1 k.p. musi on wykonywać pracę sumiennie i starannie. A także stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy. Jednak pod pewnym warunkiem – nie mogą być one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. W szczególności natomiast jego obowiązkiem jest przestrzeganie czasu pr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL