Przy sprzedaży obwoźnej protest nic nie da

www.sxc.hu
Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania kontroli z naruszeniem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgłasza go urzędowi, który podjął czynności sprawdzające
To coraz częściej wykorzystywany (i według inspektorów nadużywany) oręż przedsiębiorcy w rozgrywce z inspektorami. Wolno się sprzeciwić w ciągu trzech dni roboczych od daty rozpoczęcia kontroli. Wniesienie sprzeciwu (obowiązkowo na piśmie) powoduje wstrzymanie czynności inspektora z chwilą doręczenia zawiadomienia o jego wniesieniu. W praktyce przedsiębiorcy bardzo często składają sprzeciw już na samym początku kontroli.[b]Uwaga![/b] W razie wniesienia sprzeciwu na czas jego rozpatrzenia organ może (w drodze postanowienia) zabezpieczyć dowody mające związek z przedmiotem i zakresem kontroli. Zabezpieczeniu podlegają dokumenty, informacje, próbki wyrobów oraz inne nośniki informacji, jeżeli stanowią dowód.[srodtytul]Trzy dni na rozpatrzenie[/srodtytul]Sprzeciw jest rozpatrywany w ciągu trzech dni roboczych od daty jego otrzymania. Jeśli organ nie wyda postanowienia w tym czasie, jest to równoznaczne z jego pozytywnym rozpatrzeniem i kontrola nie jest k...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL