fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lokaty i inwestycje

Na egzotycznych giełdach większe zyski, ale i ryzyko

Chińscy inwestorzy giełdowi
AFP
Wybrać akcje krajowe czy z innych europejskich rynków wschodzących? A może amerykańskie albo azjatyckie? Decyzja tym trudniejsza, że zdania ekspertów są podzielone
Wiele wskazuje na to, że już wkrótce nastanie dobry czas na kupowanie funduszy akcji.
Jesteśmy po długim okresie wzrostu indeksów giełdowych nieprzerwanym silniejszą korektą. Jak przewiduje wielu analityków, pojawienie się korekty staje się w takiej sytuacji coraz bardziej prawdopodobne. Niektórzy wieszczą, że będzie rozległa i głęboka. A to by oznaczało okazję do zakupu jednostek funduszy akcji po relatywnie niskich cenach. Jednak fundusz funduszowi nierówny. W tym roku Amplico Akcji Rynków Wschodzących zdążył zarobić około 70 proc., PKO/CS Rynków Wschodzących – ponad 60 proc. Jeszcze lepiej wypadły fundusze inwestujące na europejskich rynkach wschodzących. Stopy zwrotu najlepszych dochodzą do 100 proc.
Natomiast fundusze lokujące na dojrzałych rynkach europejskich zyskały tylko po około 20 proc. Najsłabsze wyniki odnotowały podmioty skupiające się na inwestycjach w Japonii; wiele z nich przyniosło straty. Wszystkie te fundusze zaliczane są do grupy akcji zagranicznych. Znaczne dysproporcje w wynikach dotyczą nie tylko różnych grup funduszy lokujących w innych częściach świata. Również w ramach jednej grupy występują znaczne różnice. Na przykład fundusze akcji rynków wschodzących osiągnęły w tym roku zyski od 20 do blisko 100 proc. Dlatego warto prześledzić historyczne stopy zwrotu z różnych okresów i wybrać fundusz, który dobrze zachowywał się na tle konkurencji. [ramka][srodtytul]Za i przeciw inwestowaniu w fundusze akcji operujące na rynkach dojrzałych i wschodzących[/srodtytul] [b]Polska:[/b] ZA: - wielkie oferty na rynku pierwotnym mogą przyciągnąć inwestorów, co będzie sprzyjać wzrostowi cen akcji, - duzi zagraniczni inwestorzy mają teraz w portfelach mniej polskich papierów niż zwykle, wkrótce mogą rozpocząć zakupy na naszej giełdzie, - inwestując w fundusze polskich akcji, eliminujemy ryzyko kursowe. PRZECIW: - mało dużych, płynnych spółek na giełdzie, co utrudnia zarządzającym szybkie reagowanie na zmiany rynkowe, - rząd ma poważne problemy z deficytem budżetowym, - po ostatnich zwyżkach indeksów giełdowych inwestorzy mogą teraz przez dłuższy czas wycofywać kapitał z osiągniętymi już zyskami, co może obniżyć ceny akcji. [b]Europa Środkowo-Wschodnia:[/b] ZA: - giełdy działają według określonych standardów, co zwiększa bezpieczeństwo inwestycji, - relatywnie niskie ceny akcji, - ostatnio globalni inwestorzy stopniowo wracają, co może sprzyjać wzrostowi cen akcji. PRZECIW: - silne uzależnienie od działań kapitału zagranicznego, - nie najlepsza sytuacja makroekonomiczna, inwestorzy mogą się bać problemów z bilansem płatniczym, dewaluacją walut, relatywnie dużym zadłużeniem, słabszą kondycją przedsiębiorstw. [b]Azja:[/b] ZA: - na giełdach notowanych jest wiele dużych i płynnych spółek, - dość dobra sytuacja makroekonomiczna powinna przyciągać inwestorów. PRZECIW: - na wielu rynkach brakuje standardów działań. [b]BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny):[/b] ZA: - Chiny i Rosja mają już za sobą dość ostrą korektę, co ogranicza ryzyko silnych spadków w najbliższym czasie, - dobre perspektywy gospodarcze (np. inwestycje infrastrukturalne w Brazylii) mogą przyciągać kapitał i sprzyjać wzrostowi cen akcji. PRZECIW: - brak stabilności i przejrzystości rynków finansowych, - niestabilna sytuacja makroekonomiczna, np. problemy z finansowaniem zewnętrznym. [b]Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia[/b] ZA: - po załamaniach gospodarczych zazwyczaj dochodziło tu do silnej hossy, - dobre perspektywy gospodarcze Europy Zachodniej. PRZECIW: - potencjał wzrostu gospodarczego jest znacznie mniejszy niż w krajach rozwijających się, - relatywnie wysokie ceny akcji na giełdach amerykańskich. [i]na podstawie opinii ekspertów z Allianz TFI, BZ WBK AIB TFI, DWS TFI, Idea TFI, Union Investment TFI[/i][/ramka] [ramka][b][link=http://www.rp.pl/artykul/181776,384251_Rynki_dojrzale_czy_wschodzace.html]Jakie fundusze inwestycyjne warto wybrać?[/link] [link=http://www.rp.pl/temat/274310.html]Jak inwestować w akcje?[/link][/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA