Do należnych pełnomocnikowi opłat doliczamy jeszcze VAT

Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
Koszty pomocy prawnej sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o VAT, obowiązującą w dniu orzekania
[b]Na takim stanowisku stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w postanowieniu z 22 października 2009 r. (sygn. II SA/Gd 193/09).[/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]WSA przyznał skarżącemu prawo pomocy przez ustanowienie adwokata. Okręgowa rada adwokacka wyznaczyła pełnomocnika, który sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, wnosząc jednocześnie o zasądzenie kosztów za sporządzenie tej opinii. Wniosek zawierał oświadczenie, że koszty te nie zostały poniesione.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Przyznane prawo pomocy może obejmować zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego).Przedsiębiorca może otrzymać pomoc całkowitą lub częściową. W pierwszym wypadku zwolniony będzie od kosztów sądowych. Dodatkowo otrzyma pełnomocnika. W drugim pomoc będzie obejmowała tylko zwolnienie od opłat sądowych ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL