Trudno udzielić wolnego za zajęcia w szóstym dniu

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Jeśli podwładny realizował zadania w czasie wolnym, to po ich zleceniu i zrekompensowaniu wracamy do przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link]. wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od zajęć udzielony do końca okresu rozliczeniowego w terminie z nim uzgodnionym. Tak stanowi art. 151[sup]3[/sup] k.p.Zlecenie pracownikowi zadań w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia jest pracą w godzinach nadliczbowych (średniotygodniowych), a pracownik nie może odmówić zajęć w tym dniu (zob. [b]wyrok Sądu Najwyższego z 19 lutego 1987 r., I PR 6/87)[/b].[srodtytul]Zasada złamana[/srodtytul]W podstawowym systemie czasu pracy zlecenie pracy w szóstym dniu łamie zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy wyrażoną w art. 129 § 1 k.p. Oczywiste jest, że w pierwszej kolejności ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL