Bez tłumacza się nie obejdzie

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Nawet gdy spółkę zakłada i prowadzi obcokrajowiec, nie uda się wszystkich dokumentów sporządzać w jego języku ojczystym. Sporo z nich musi być przygotowanych w języku polskim
Przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0878F97C9B855869DA1A3F9BAD45E3AB?id=133014]kodeksu spółek handlowych[/link] i [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] nie normują kwestii wersji językowej dokumentów. Owszem, o tym, że językiem urzędowym jest język polski, mówi art. 27 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A876D3AB011FD528FA1A51AA5DA111A1?n=1&id=71646&wid=192618]konstytucji[/link] oraz dodatkowo art. 5 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych, który stanowi o języku polskim jako języku urzędowym przed sądami.Dokonywania czynności w języku polskim wymaga art. 2 § 3 prawa o notariacie.Obowiązuje również ustawa o języku polskim nakładająca na podmioty wykonujące na terytorium Polski zadania publiczne obowiązek posługiwania się językiem polskim w czynnościach urzędowych i stanowiąca, że językiem polskim należy się posługiwać także wobec t...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL