fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

Grunt to współpraca z firmą

Fotorzepa, Krzysztof Lokaj klok Krzysztof Lokaj
Postępowanie audytowe to nowa instytucja, którą będą stosować polscy celnicy
Już 31 października 2009 r. mają wejść w życie przepisy, które uproszczą proces wydawania przedsiębiorcom zezwoleń, pozwoleń, świadectw lub innych decyzji oraz zapewnią firmom jednolite traktowanie przez organy celne. Ich projekt dopiero jednak trafił do uzgodnień międzyresortowych.
Chodzi o rozporządzenie ministra finansów w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu przeprowadzania czynności audytowych. Wydane zostanie na podstawie nowej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=517F9729A64EFC42122F49FD98C97CE5?id=174248]ustawy o służbie celnej[/link], również wchodzącej w życie z końcem października. Jedną z istotnych zmian jest wprowadzanie nowej instytucji prawa w postaci postępowania audytowego i urzędowego sprawdzenia. Poddawane mu będą podmioty gospodarcze ubiegające się o świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy, jednolite świadectwo pozwolenia europejskiego czy uprawnienia do dokonywania zgłoszeń celnych w uproszczony sposób. Także przeprowadzanie czynności audytowych w siedzibie przedsiębiorcy– polegających w szczególności na weryfikacji informacji i dokumentów, dokonywaniu oględzin, przesłuchiwaniu świadków i sporządzaniu szkiców czy zdjęć fotograficznych – będzie stanowiło istotną nowość.
Ministerstwo Finansów liczy, że przełoży się to na sprawność i szybkość postępowania audytowego, niezakłócającego przy tym prowadzonej przez firmę działalności. Co ciekawe, w czynnościach audytowych [b]celnicy będą sprawdzać nie tylko przestrzeganie wymogów celnych (np. prawidłowość złożonych zgłoszeń celnych), ale i to, czy przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowych mają system księgowy zapewniający prawidłowe ewidencjonowanie transakcji[/b] handlowych. Przedmiotem badania będzie też ustalenie, czy przedsiębiorca nie zalega z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa i składkami na ZUS oraz czy nie figuruje w rejestrach dłużników, w tym w Biurze Informacji Gospodarczej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA