Firma zapłaci podwładnemu za niewłaściwe traktowanie

Pracodawca ma obowiązek szanować godność i inne dobra osobiste osób, które zatrudnia. W przeciwnym razie może odpowiedzieć za to w sądzie
Takie naruszenia są bowiem w praktyce często podstawą procesów, które podwładni wytaczają swoim pracodawcom. Do łamania praw pracowniczych związanych z ich sferą prywatności dochodzi najczęściej, gdy są podsłuchiwani, krytykowani, przeszukiwane są ich rzeczy, otwierana niesłużbowa korespondencja. Czym są zatem dobra osobiste i czego mogą żądać pracownicy, gdy szef je narusza?[srodtytul]Trzeba szanować...[/srodtytul]Kodeks pracy w art. 11[sup]1[/sup] nakazuje szanowanie godności i innych dóbr osobistych pracowników. Obowiązek ten bywa często łamany. Dowodem sporów jest bogate orzecznictwo sądowe.W [b]wyroku z 6 marca 2008 r. (II PK 188/07) Sąd Najwyższy[/b] uznał na przykład, że dyrektor szkoły ma prawo (będąc osobą działającą w imieniu pracodawcy) wypowiadać krytyczne uwagi co do kwalifikacji zawodowych kandydata na nauczyciela. Jego opinia powinna jednak się mieścić w ramach rzeczowej potrzeby. W tym samym orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdził także, że [b]p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL